Home | Browse
  Search:      
Book Information
/


Read

โครงการติดดาว ปี 2549: นวัตกรรมดีเด่น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Siriraj Medical Library, 2008

ISBN13: 9789740494515
Page: 340

 
Table of Contents | Export Formats
Page Chapter
1 โครงการติดดาว ปี 2549: นวัตกรรมดีเด่น
6 ประวัติความเป็นมา
7 สารบัญ
11 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Foot's Sofa
15 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ "MONTHA'S CHAIR" (WOUND'S CHAIR)
21 ส่งชิ้นเนื้อถูกคนถูกต้อง
26 "ตุ๊กตาจ๋าช่วยด้วยจ่ะ"
29 ลดระดับความดันโลหิตสูงด้วยการปรับพฤติกรรมการกิน
34 พัฒนาผู้ดูแลสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม
38 TRAUMA NURSING RECORD (แบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ)
41 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ TRAY ฉีดยา (SURIYA'S TRAY)
44 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและส่งมอบวัตถุพยาน
49 "ไร้นาม รู้หน้า ไม่ผิดตัว"
52 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ PRANEE'S T-PIECES
55 การศึกษาเปรียบเทียบการคงสภาพปราศจากเชื้อของวัสดุทางการแพทย์ ระหว่างกลุ่มที่จัดเก็บในห้องผ่าตัดและกลุ่มที่จัดเก็บในหอผู้ป่วย
60 สิ่งประดิษฐ์ "ผูกง่ายใช่สะดวก" (easy to use)
64 การประดิษฐ์อุปกรณ์ Support ขา
69 ชุดสระผม EASE FOR US
73 นวัตกรรม Safety bed
78 Welcome Drink
81 เครื่องแกว่งขาประยุกต์ (Hammock Sling)
87 Model P.bottle condom
90 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Ventriculostomy drain
96 Arm Block Care
100 เสื้อป้องกันเด็กดึงถุงรองรับอุจจาระทางหน้าท้อง
104 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลูกในคลินิกโรค ARM (Anorectal malformation)
107 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารร่างกาย การหายใจ การไอผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกหลังผ่าตัด
112 Magic glove
115 DR-Self Exercise Device
121 "Comfort Pants"
126 สวนได้หมด ไม่งดตรวจ
130 การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนปัสสาวะด้วยวิธีสะอาด (Clean Intermittent Catheterization : CIC)
134 ฝาครอบปลอดเชื้อ สิ่งประดิษฐ์ฝาครอบ PVC
138 คืนชีวิตใหม่ให้ Ambu Bag
142 เครื่องมือวัดความดันในช่องท้อง (สายสวนศิริราช) ในผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง
147 ผลของการให้ข้อมูลแกครอบครัวผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุในหอผู้ป่วยไอซียู อุบัติเหตุ โรงพยาบาลศิริราช
152 ESB และ ส.ค.ส. ส่งใจ
157 แม่ลูกผูกพัน
160 การประดิษฐ์เต้านมเทียมแบบหัวนมปกติและผิดปกติ
163 เพิ่มคุณภาพการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอดปกติ
167 พัฒนาสื่อการสอนสุขศึกษาเป็นประเภท CAI โรคความดันโลหิตสูงร่วมกับการตั้งครรภ์
170 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยนรีเวชหลังผ่าตัดทางหน้าท้องระยะที่ 2
176 นวัตกรรมหุ่นยนต์ถือกล้อง
189 ตรวจกรองโรคเลือดจางธารัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ ที่หน่วยฝากครรภ์โรงพยาบาลศิริราช
195 ส่งเสริมสตรีติดเชื้อเอดส์มารับการรักษาต่อเนื่อง
199 "Laser วัดระดับณัฐพล"
211 เยี่ยมบ้านเด็กที่มารดาเสพสารเสพติด เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการถูกทำร้ายหรือทอดทิ้ง
216 ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพื่อปกกันภาวะปัญญาอ่อน จากต่อมไทรอยด์บกพร่องและเฟ็นนิลคีโตนยูเรีย
221 Asthms Care Team ทีมดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดในเด็กและวัยรุ่น
225 จัดตั้งคลินิกเพิ่มพูนทักษะการเรียน (Learning Skill Improvement Clinic-LSIC)
229 จุลชีวะสัญจร
232 การจัดทำป้ายนัดการเป็นพยานศาลของแพทย์
238 Applied method for impression cytology
242 การพัฒนากล่องพลาสติก บรรจุสิ่งแสดงทางพยาธิวิทยาและกระบวนการผลิตวิธีใหม่ (Technic Development For Exhibition of Pathological Specimens)
247 เทคนิคการจัดวางสิ่งแสดงทางพยาธิวิทยาวิธีใหม่ (New Technique for exhibition of Pathological Specimens)
252 การประยุกต์ใช้ตู้อ่านฟิล์มทางรังสีวิทยา เพื่อการถ่ายภาพทางพยาธิวิทยา (Modification of the X-ray View Box for Pathology Photography)
256 คลินิกกระดูกหน้าหัก (Facial fracture clinic)
260 โครงการ Nurse's Dating
263 External Quality Assessment Scheme in Immunohematology
266 การศึกษาเปรียบเทียบระดับความดังเสียง ณ ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กโรงพยาบาลศิริราช หลังการบริหารจัดการทางวิศวกรรม : กรณีศึกษาห้องเตรียมนม
270 การประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยงอเข่า (Flex Knee Handle)
275 การพัฒนาอุปกรณ์ประคองมือ Cock-up splint ชนิดผ้าใบสำหรับผู้ป่วย Carpal tunnal syndrome
282 กิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต
286 รับส่งใบซ่อมทางระบบโทรศัพท์
288 แบ่งยารับประทานขนาดน้อย (Small oral dose) ให้กับผู้ป่วยเด็กเฉพาะราย ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
292 จัดทำนโยบายการใช้น้ำยาทำลายเชื้อสำหรับผิวหนังและ mucosa ของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
296 บริการส่งข่าวสารด้วยข้อความผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ SMS (Short Message Service)
300 ระบบโทรศัพท์เฉพาะกลุ่ม VPN (Virtual Private Network)
303 การดุแลบำรุงรักษาเครื่องโทรศัพท์เชิงรุก
306 อุปกรร์ช่วยหักหลอดยา
309 ยืดอายุการใช้ VASELINE STERILE
313 พัฒนาพฤติกรรมการให้บริการเจ้าหน้าที่งานคลัง
316 พัฒนากระบวนการวางแผนงบประมาณ และการติดตามโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
322 การพัฒนาศักยภาพของงานนโยบายและแผนด้วย Competency
326 การจำหน่ายเศษวัสดุจากการรื้อถอนเพื่อปรับปรุงพื้นที่
328 การจัดการเอกสารภาควิชา/หน่วยงาน
332 พัฒนาระบบการเรียกเก็บเงินทาง Electronic claim ไปยังต้นสังกัดต่างๆ
335 แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ระบบโรงพยาบาล ภายใน 30 นาที
The Committee | About | Message from the Dean | Copyright
Copyright (c) 2013 E-book Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.